cynnyrch

Sut i ddefnyddio'r grinder llawr i ddelio â'r paent llawr cyn ei adeiladu

Sicrhau a gwella adlyniad y gorchudd paent llawr: Gall yr arwyneb sylfaen concrit wedi'i drin ganiatáu i'r paent paent paent llawr dreiddio mwy i'r wyneb concrit, sydd â rôl allweddol ym mywyd gwasanaeth y gorchudd paent llawr cyfan. Yn enwedig pan fo staeniau olew a dŵr ar yr wyneb sylfaen, oherwydd cydnawsedd gwael olew, dŵr a phaent, mae'n anodd ffurfio gorchudd parhaus. Hyd yn oed os ffurfir gorchudd cyflawn, bydd yr adlyniad cotio yn cael ei leihau'n fawr, gan beri i'r cotio ddisgyn yn gynamserol. Pan fydd y llwch ar yr wyneb yn cael ei roi yn uniongyrchol heb ofal yr arwyneb sylfaen, bydd yr un ysgafn yn achosi i'r pyllau gorchudd llawr fod â phyllau, a gall yr un trwm beri i'r rhan fawr o'r gorchudd paent llawr gwympo, gan fyrhau'r bywyd gwasanaeth y paent llawr. Felly, ar yr un pryd, gwnewch y paratoadau angenrheidiol ar gyfer sefydlu gorchudd llyfn, llyfn a hardd, a chreu sylfaen dda ar gyfer y prosiect paent llawr cyfan.

Creu garwedd arwyneb addas: Mae adlyniad y gorchudd paent llawr i'r wyneb concrit yn dibynnu'n bennaf ar yr atyniad cilyddol rhwng y moleciwlau pegynol yn y paent llawr a'r moleciwlau ar wyneb y swbstrad. Ar ôl i'r concrit gael ei falu gan y peiriant malu llawr, bydd yr wyneb yn cael ei garcharu. Wrth i'r garwedd gynyddu, bydd yr arwynebedd hefyd yn cynyddu'n sylweddol. Bydd grym disgyrchiant y cotio ar ardal yr uned ac arwyneb y sylfaen hefyd yn cynyddu'n esbonyddol. Mae'r atodiad cotio paent yn darparu siâp wyneb addas ac yn cynyddu cydweithrediad mecanyddol dannedd, sy'n fuddiol iawn i adlyniad y gorchudd paent llawr epocsi.


Amser post: Mawrth-23-2021